Vietnamese English

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN MIỀN NAM - SAEXIM
Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty CP Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Miền Nam tiền thân là Hợp Tác Xã Nông Sản Miền Nam được thành lập ngày 18/2/2010 với vai trò là đầu mối tổ chức nghiên cứu, kế hoạch phát triển hệ thống sản xuất và cung cấp nông sản trên phạm vi toàn quốc, xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh rau quả có năng suất và chất lượng cao.
2020
Công ty CP Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Miền Nam tiền thân là Hợp Tác Xã Nông Sản Miền Nam được thành lập ngày 18/2/2010 với vai trò là đầu mối tổ chức nghiên cứu, kế hoạch phát triển hệ thống sản xuất và cung cấp nông sản trên phạm vi toàn quốc, xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh rau quả có năng suất và chất lượng cao.
2019
Công ty CP Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Miền Nam tiền thân là Hợp Tác Xã Nông Sản Miền Nam được thành lập ngày 18/2/2010 với vai trò là đầu mối tổ chức nghiên cứu, kế hoạch phát triển hệ thống sản xuất và cung cấp nông sản trên phạm vi toàn quốc, xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh rau quả có năng suất và chất lượng cao.
2018
Công ty CP Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Miền Nam tiền thân là Hợp Tác Xã Nông Sản Miền Nam được thành lập ngày 18/2/2010 với vai trò là đầu mối tổ chức nghiên cứu, kế hoạch phát triển hệ thống sản xuất và cung cấp nông sản trên phạm vi toàn quốc, xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh rau quả có năng suất và chất lượng cao.
2016
Công ty CP Đầu Tư & Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Miền Nam tiền thân là Hợp Tác Xã Nông Sản Miền Nam được thành lập ngày 18/2/2010 với vai trò là đầu mối tổ chức nghiên cứu, kế hoạch phát triển hệ thống sản xuất và cung cấp nông sản trên phạm vi toàn quốc, xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh rau quả có năng suất và chất lượng cao.
2015

Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 38
Tổng số truy cập: 1989448