Vietnamese English

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN MIỀN NAM
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, đứng số 1 về sản xuất kinh doanh nông nghiệp, đứng Top 10 các doanh nghiệp chế biến nông sản. Lấy phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao làm nền tảng cốt lõi, hướng tới xây dựng Saexim thành một thương hiệu lớn, có uy tín trong nước và quốc tế.

SỨ MỆNH
Mở rộng và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ phát triển ngành nông nghiệp; Củng cố và phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp (từ sản xuất cây giống, trồng, chế biến đến thị trường tiêu thụ) nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại giá trị gia tăng cao, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong việc phát triển ngành nông nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xây dựng và kết nối các doanh nghiệp trong Công ty thành một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, trong đó các doanh nghiệp có sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau, có tiềm lực mạnh về tài chính và công nghệ; có sự đổi mới, sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế trong thời đại mới. Đưa Saexim trở thành niềm tự hào của ngành nông nghiệp Việt Nam. Phát huy vai trò dẫn dắt và phát triển ngành nông nghiệp theo đúng định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông qua việc áp dụng phương pháp quản trị hiện đại để nâng cao hiệu quả, chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo cán bộ để nâng cao chất lượng và phát triển nguồn nhân lực, công khai minh bạch tài chính... nhằm củng cố và phát triển thương hiệu Saexim trên thị trường trong nước và thế giới. Thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng của một doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội tại các khu vực miền núi, nông thôn, vùng sâu vùng xa…, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Liên kết website

Thống kê truy cập

Số người online: 38
Tổng số truy cập: 1989448